Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (také „Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik“ nebo „Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik“) = fyzická osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. [1], [2]

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Analyzování a hodnocení rizik BOZP.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků.
 • Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.
 • Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Jednání s kontrolními a inspekčními orgány. [2]

Reference

 1. ČESKO. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
 2. 2,0 2,1 Národní soustava povolání [online], dostupné z:http://katalog.nsp.cz/p/odborne-zpusobila-osoba-v-prevenci-rizik-bozp/30954.html.
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
The Person providing Activities related to the Protection and Prevention of occupational Risks Fachkraft für Arbeitssicherheit