Přijatelnost rizika

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 17. 10. 2018, 12:19, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Míra nebezpečnosti systému, pravděpodobnost vzniku úrazu, kterou za stávajících technických, organizačních, ekonomických a sociálních podmínek s eještě považuje za únosnou. [1]
  2. Porovnání hodnoty odhadnutého rizika vyšetřované události s mezní přijatelností rizika (kriterii přijatelnosti rizik). Přijatelnost rizika pro jednotlivce a pro společnost je různá.U jednotlivce závisí na vnímání rizika a stresu, který toto riziko působí danému jednotlivci. Otázky kontroly, dobrovolnosti a (osobních) přínosů zde hrají důležitou roli. Přijatelnost rizika společností také závisí na celkovém vnímání rizika, dále na averzi vůči riziku, kde v případě vyššího počtu obětí v jednom případě havárie je méně přijatelná než vyšší počet havárií s jednotlivými úmrtími, byť jako suma je stejná; dále společnost může akceptovat, že určitá skupina lidí je vystavena riziku, aby získaly výhody pro jiné skupiny lidí. Zde pak hrají roli náklady na zlepšení bezpečnosti vs. počet zachráněných životů (zásady ALARA, ALARP). [2]
  Přijatelné riziko je takové riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP [3]. 


Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  3. ČSN OHSAS 18001
Přijatelnost rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Acceptability of Risk Acceptabilité du risque (f)