Požár kaluže

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 28. 3. 2018, 11:09, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Požár uniklé rozlité kapaliny (odparu z povrchu louže). Viz Požár.
  2. Hoření materiálu vypařujícího se z vrstvy kapaliny. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Reference

Požár kaluže - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Pool Fire Feu de flaque