Portál:Hygiena práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Hygiena práce

Puzzle hygiena.png

Hygiena práce je obor, který se zabývá ochranou zdraví v souvislosti s vykonávanou pracovní činností. Cílem je předcházet poškození zdraví z práce a vzniku nemocí z povolání. Zaměřuje se tedy převážně na pracovní podmínky a rizikové faktory pracovního prostředí. Kontrolními orgány jsou Krajské hygienické stanice, které provádějí dozor nad dodržováním legislativních požadavků, schvalují vybrané dokumenty atd. Nedílnou součástí jsou i pracovnělékařské služby, jejichž poskytovatelé nabízí odborné poradenství v oblasti hygieny práce, zajišťují pracovnělékařské prohlídky, preventivní dohledy nad pracovními podmínkami a další.

Ochrana zdraví při práci

Souhrn požadavků, opatření a prostředků pro péči, udržování a reprodukci pracovní síly člověka, jejichž cílem je předcházet pracovním úrazům, nemocem z povolání a ostatním poškozením lidského zdraví při práci.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

KHSAPPL<ul><li>Část dotazu „AND “ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „|π“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li></ul>

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Krajská hygienická stanice
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Hygiena práce
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.