Portál:Hygiena práce

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 6. 2019, 13:16, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: <div style="float:right;margin-top:20px"></div><div style="background:#7E4F4F; padding:5px; -moz-border-radius: 15px; padding:5px; color:#00000; text-align:center; font-…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Hygiena práce

Puzzle hygiena.png

Hygiena práce je obor, který se zabývá ochranou zdraví v souvislosti s vykonávanou pracovní činností. Cílem je předcházet poškození zdraví z práce a vzniku nemocí z povolání. Zaměřuje se tedy převážně na pracovní podmínky a rizikové faktory pracovního prostředí. Kontrolními orgány jsou Krajské hygienické stanice, které provádějí dozor nad dodržováním legislativních požadavků, schvalují vybrané dokumenty atd. Nedílnou součástí jsou i pracovnělékařské služby, jejichž poskytovatelé nabízí odborné poradenství v oblasti hygieny práce, zajišťují pracovnělékařské prohlídky, preventivní dohledy nad pracovními podmínkami a další.

Základní pojmy

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

KHSAPPL<ul><li>Část dotazu „AND “ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „|π“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li></ul>

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Krajská hygienická stanice
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Hygiena práce
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.