Poruchy a vady sluchu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sluchová vada je TRVALÁ léčbě vzdorující nedoslýchavost či hluchota.

Sluchová porucha je DOČASNÁ nedoslýchavost či hluchota, kterou lze léčbou napravit.


Všechny vady a poruchy jsou v kombinaci: příčina + místo postižení + stupeň postižení.


  • Dělení vad a poruch podle příčiny:
  1. nehereditální (tj. geneticky dané, vrozené) - jejich příčinou je mutace genů.
  2. hereditální (získané)
a) prenatální - získané během těhotenství (např. vlivem podáním toxických léků, nemocemi matky, Rh kompaktibilitou, virózou atd.)
b) perinatální a postnatální - získané při porodu nebo během dalšího vývoje a života (např. novorozenecká žloutenka či sepse, léky, úrazy, nádory atd.)


  • Dělení vad a poruch podle místa postižení:
  1. převodní - tj. vada lokalizovaná v převodním ústrojí sluchového systému (počínaje zevním zvukovodem až k oválnému okénku středního ucha), která se vyznačuje obvykle poklesem slyšitelnosti v celém frekvenčním spektru. Příčinami jsou např. perforace bubínku, středoušní záněty, záněty Eustachovy trubice, otoskleróza.
  2. percepční - nebo též senzorineurální, vzniká při poruše vnitřního ucha a sluchových drah. Nedochází zde k přeměně signálu na neurologické vzruchy, nebo nedochází ke správnému vedení nervových impulsů do mozku. Může se projevit ohraničeným poklesem slyšitelnosti, a to výpadkem funkce ve vyšších frekvencích. Charakteristický pokles sluchu se projevuje ve stáří (tzv. presbyakusie).Toto postižení vzniká buď jako:
a) nitroušní - jde o postižení sluchových buněk vnitřního ucha v hlemýždi,
b) porucha či vada sluchových drah - je poškozen nervový spoj mezi vnitřním uchem a sluchovou kůrou mozkovou,
c) centrální - poškozeno sluchové centrum v mozku. Tyto poruchy bývají obvykle hůře definovatelné, kde se ke kvantitativnímu snížení sluchu přidružují i poruchy kvalitativní, např. slovní hluchota, kdy člověk slyší zvuk slova, ale není schopen přiřadit mu jeho význam.
3. smíšená - kdy je problém v obou oblastech, jak percepční tak převodní.


  • Dělení vad a poruch podle stupně postižení:
  1. normální sluch - člověk nemá komunikační potíže a při audiometrickém vyšetření sluchový práh na žádné vyšetřované frekvenci nepřekračuje hladinu intenzity 20db. Překračuje-li tuto hladinu, jedná se o poruchu nebo vadu sluchu, bez ohledu na to, zda si ji pacient uvědomuje či nikoliv.
  2. nedoslýchavost - je sluchová vada nebo porucha, vznikající jako důsledek postižení organické stavby nebo funkce struktur sluchového orgánu.
  3. hluchota - stav sluchu je takový, že ho nelze využít ke slyšení ani rozumění řeči a je lhostejno, která část ucha způsobuje toto postižení.


Reference

Nemoc-pomoc: typy poruch a vad sluchu [online] [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=592

KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.