Pracovní úraz těžký

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 1. 2019, 11:04, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Každý pracovní úraz, který měl za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkční) nebo jeho podstatné části, nebo takové poškození zdraví, včetně průmyslových otrav, které lékař označil za těžké, například ztráta oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolání potratu, roztržení plic, poranění srdce, otřes mozku spojený s bezvědomím, roztržení nebo rozdrcení ledviny, roztržení jater, sleziny, popáleniny ll. a lll. stupně většího rozsahu (v současně platném nařízení vlády č. 170/2014 Sb. se tento výraz již nevyskytuje). [1]

Reference

  1. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb. (nyní neplatné)
Pracovní úraz těžký - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Casualty occupational injury Schwere Unfall (r) Accident grave (m)