Pracovní prostředek

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 4. 2019, 13:42, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Strojní zařízení, nástroje a nářadí, dopravní prostředky, přístroje, nábytek, zařízení a jiné předměty používané v pracovních systémech.[1]
  2. Nářadí, stroj, zařízení, nábytek a ostatní pomůcky, použité při práci. [2]
  3. Pracovní prostředky jsou nástroje, stroje, různá technická zařízení, transportní prostředky (ruční i mechanické) atd., které zaměstnanci používají při práci. [3]

POZNÁMKA

O pracovních prostředcích též pojednává norma ČSN EN 894-2+A1.

Reference

  1. ČSN EN 894-2+A1. Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 2: Sdělovače. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.
  2. ISO/TC 159/SC4
  3. MUDr. Eva Hanáková


:Osobní ochranné pracovní prostředky
Pracovní prostředek - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work Equipment Arbeitsmittel (r) Moyen de travail (m)