Pracovní zátěž

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Souhrn vnějších podmínek, okolností a požadavků v daném pracovním systému, které ovlivňují fyzický, fyziologický a psychický stav člověka. [1]
  2. Nároky, které klade pracovní činnost na organismus člověka nebo na jeho jednotlivé orgány. Podle druhu převládajících nároků práce lze rozlišit zátěž fyzickou (nároky, které klade práce na vegetativní funkce), zátěž psychickou (nároky, které klade práce na psychické funkce), zátěž pohybovou (nároky, které klade práce na pohybový aparát), zrakovou (nároky, které klade práce na zrak) apod. Při zvýšení zátěže, které neumožňuje návrat fyzických funkcí k normě dochází k přetížení organismu.[2]
  3. Soubor vlivu vnějších podmínek a okolností pracovního procesu na organismus pracovníka.[3]
  4. Představuje vnější nároky práce, jako souhrn vnějších podmínek, okolností a požadavků v daném pracovním systému ovlivňující fyzický a psychický stav člověka.[4]

Reference

  1. ČSN ISO 6385. Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů.
  2. MUDr. Eva Hanáková
  3. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  4. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Pracovní zátěž - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work load Arbeitsbelastung (e) Charge de travail (f)