Pracovní způsobilost

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 7. 2014, 22:53, kterou vytvořil Kjbenes (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní způsobilostí (schopností) rozumíme osobní předpoklady člověka nutných pro vykonávání konkrétní práce (vázané na určitou profesi). Při hodnocení pracovní způsobilosti sledujeme odbornou, psychologickou, zdravotní a pracovní charakteristiku pracovníka.

POZNÁMKA

  1. Odborná charakteristika - udává rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností pracovníka.
  2. Psychologická charakteristika - obsahuje hodnocení psychických funkcí (spolehlivost vnímání, rychlosti postřehu, paměti, rozhodování, pozornosti,..). Součástí je rozbor charakterových vlastností, které dávají pod klady o schopnostech, charakterových rysech a povahových sklonech pracovníka.
  3. Zdravotní charakteristika - ukazuje na stav fyziologických funkcí, popř. možnost jejich adaptace pro určité pracovní podmínky. Funkční výkonnost člověka se zjišťuje pomocí řady fyziologických metod. Především jde o zkoušky pohybového, oběhové ho a dýchacího systému, zrakového a sluchového ústrojí.
  4. Pracovní charakteristika - vyjadřuje na základě pracovních vlastností pracovníka vztah k zaměstnání,jeho spolehlivost, disciplinovanost a pracovní výkonnost.

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Pracovní způsobilost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Working capacity Arbeitsfähigkeit (e) Capacité de travail (f)