Pravděpodobnost: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
# Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH
 
# Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH
# Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů.  
+
# Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů.
 +
# Slovo pravděpodobnost má obecně několik významů:
 +
*a) Pravděpodobnost odvozená od principu stejné možnosti [likelihood]. Jestliže situace má n stejně možných (pravděpodobných) a vzájemně se vylučujících výstupů, a jestliže nA je počet výstupů události A, pak míra výskytu (pravděpodobnost [probabality]) této události (nebo jevu) je vyjádřena jako P(A) = nA/n {poměr daný případ (jev) k celkovému počtu všech sledovaných případů(jevů)}, a je tedy vyjádřena číselně hodnotou mezi 0 (nemožnost) a 1 (absolutní jistota). Tato pravděpodobnost může být vypočtena a priori a bez konání pokusů.
 +
*b) Pravděpodobnost založená na pojmu relativní frekvence události (nebo jevu) [frequency]. Jestliže se pokus provede n krát, a jestliže výskyt události A je nA , pak pravděpodobnost P(A) události A je P(A) = lim(n→∞){nA/n}. Pravděpodobnost může být stanovena pokusem.
 +
*c) Pravděpodobnost jako stupeň víry. Numerické vyjádření stupně víry ukazuje pravděpodobnost toho, že se osobě přihodí uvažovaná událost. Často toto koresponduje s relativní frekvencí události.
 +
 
 +
V procesní bezpečnosti je pravděpodobnost chápána jako míra výskytu nějaké události. Může být vyjádřena jako frekvence (např. počet událostí za rok), nebo jako pravděpodobnost výskytu události během určitého časového intervalu (např. roční pravděpodobnost), nebo jako podmíněná pravděpodobnost (např. pravděpodobnost výskytu události daná výskytem předchozí událostí, za současného splnění jisté podmínky). Výraz pro pravděpodobnost výskytu nějaké události nebo její sekvence během časového intervalu je vyjádřena jako číslo mezi 0 a 1. Pravděpodobnost tedy vyjadřuje předpověď do budoucnosti na základě zkušeností z minulosti, tj. číselně vyjadřuje stav naší mysli o tom, jak pravděpodobně se nějaká událost stane (v intervalu hodnot 0 až 1). Pro určení pravděpodobnosti a frekvence jsou v kvantitativní analýze rizika obvyklé dva přístupy: historické záznamy (generická data z literatury nebo specifické údaje daného objektu nebo zařízení z provozu a údržby) nebo analýza pomocí FTA a ETA. Lze využít i podložený úsudek expertů.<ref>Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.</ref>
 +
===POZNÁMKA===
 +
Pro „čistou“ pravděpodobnost, tj. bezrozměrnou pravděpodobnost, se používá zpravidla výraz [likelihood], pro vztaženou pravděpodobnost (má rozměr např. 1/rok) se zpravidla používá výraz [probabality].
  
 
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]
 
[[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]]
Řádek 8: Řádek 16:
  
 
[[Nadřazený termín::metodologie| ]]
 
[[Nadřazený termín::metodologie| ]]
 +
 +
== Reference ==
 +
<references/>

Verze z 12. 6. 2008, 13:35

  1. Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů.
  3. Slovo pravděpodobnost má obecně několik významů:
  • a) Pravděpodobnost odvozená od principu stejné možnosti [likelihood]. Jestliže situace má n stejně možných (pravděpodobných) a vzájemně se vylučujících výstupů, a jestliže nA je počet výstupů události A, pak míra výskytu (pravděpodobnost [probabality]) této události (nebo jevu) je vyjádřena jako P(A) = nA/n {poměr daný případ (jev) k celkovému počtu všech sledovaných případů(jevů)}, a je tedy vyjádřena číselně hodnotou mezi 0 (nemožnost) a 1 (absolutní jistota). Tato pravděpodobnost může být vypočtena a priori a bez konání pokusů.
  • b) Pravděpodobnost založená na pojmu relativní frekvence události (nebo jevu) [frequency]. Jestliže se pokus provede n krát, a jestliže výskyt události A je nA , pak pravděpodobnost P(A) události A je P(A) = lim(n→∞){nA/n}. Pravděpodobnost může být stanovena pokusem.
  • c) Pravděpodobnost jako stupeň víry. Numerické vyjádření stupně víry ukazuje pravděpodobnost toho, že se osobě přihodí uvažovaná událost. Často toto koresponduje s relativní frekvencí události.

V procesní bezpečnosti je pravděpodobnost chápána jako míra výskytu nějaké události. Může být vyjádřena jako frekvence (např. počet událostí za rok), nebo jako pravděpodobnost výskytu události během určitého časového intervalu (např. roční pravděpodobnost), nebo jako podmíněná pravděpodobnost (např. pravděpodobnost výskytu události daná výskytem předchozí událostí, za současného splnění jisté podmínky). Výraz pro pravděpodobnost výskytu nějaké události nebo její sekvence během časového intervalu je vyjádřena jako číslo mezi 0 a 1. Pravděpodobnost tedy vyjadřuje předpověď do budoucnosti na základě zkušeností z minulosti, tj. číselně vyjadřuje stav naší mysli o tom, jak pravděpodobně se nějaká událost stane (v intervalu hodnot 0 až 1). Pro určení pravděpodobnosti a frekvence jsou v kvantitativní analýze rizika obvyklé dva přístupy: historické záznamy (generická data z literatury nebo specifické údaje daného objektu nebo zařízení z provozu a údržby) nebo analýza pomocí FTA a ETA. Lze využít i podložený úsudek expertů.[1]

POZNÁMKA

Pro „čistou“ pravděpodobnost, tj. bezrozměrnou pravděpodobnost, se používá zpravidla výraz [likelihood], pro vztaženou pravděpodobnost (má rozměr např. 1/rok) se zpravidla používá výraz [probabality].


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Pravděpodobnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probability Probalität Probabilité