Pravděpodobnost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu k počtu všech možných jevů.


Pravděpodobnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probability Probalität Probabilité