Pravděpodobnost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

"Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1.Zdroj: VÚBP - OPPZHČíslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu ku poč" [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy]] [[Kategorie: Prevence závažných havárií ]]

Pravděpodobnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probability Probalität Probabilité