Řízení rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Risiko-Management (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Proces rozhodování pro zvládnutí nebo snížení rizika. Realizace rozhodnutí, jeho posouzení a občasné opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů.
  2. Rozhodovací proces vycházející z výsledků hodnocení rizika. Cílem tohoto procesu je na základě výsledků hodnocení rizika rozhodovat o nápravném opatření, provést jeho výběr, stanovit cíle a způsob provádění nápravného opatření a vést jeho provádění. Dělící čára mezi hodnocením a řízením rizik při práci je na praktické úrovní často nezřetelná. [1]
  3. Rozhodovací proces vycházející z charakterizace a hodnocení rizika. Tento proces se po zhodnocení dalších faktorů, zejména ekonomických, technických, sociálních, politických vyvíjí, analyzuje a srovnává možná regulační opatření a vybírá nejúčinnější tak, aby maximálně omezila existující nebo potenciální riziko. Vedle zmíněných faktorů se za součást řízení rizika považuje i šíření informací o riziku a vnímání rizika.
  4. Podle OECD obecně je to rozhodovací proces zahrnující úvahy o politických, sociálních, ekonomických a technických faktorech s relevantními informacemi z hodnocení rizika, vztahujícími se k nebezpečí, který analyzuje a porovnává řídící a neřídící varianty, a vybere a zavede příslušnou a přiměřenou řídící odezvu k tomuto nebezpečí. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Řízení rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Risk Management Risiko-Management (r) Gestion des risques (f)