Schodišťové rameno

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů.

Překonávání rozdílu výškových úrovní jednou nebo dvěma výškami schodišťových stupňů se nepovažuje za schodišťové rameno.


Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.