Schodišťový stupeň

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 8. 6. 2018, 14:16, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Schodišťový stupeň, schod je prvek schodišťového ramene určený k překonávání různých výškových úrovní, jehož rozměr vych…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Schodišťový stupeň, schod je prvek schodišťového ramene určený k překonávání různých výškových úrovní, jehož rozměr vychází z délky jednoho lidského kroku.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.