Zdroj rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Source de risque (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Všechny jevy, předměty, skutečnosti atd.k které zvyšují nebezpečnost systému. Jsou to příčiny i zdroje úrazů, jednání člověka, nebezpečné faktory, sociální podmínky, řízení, motivace, konstrukce apod. [1]
  2. Podstatná (vnitřní) vlastnost nebezpečné látky nebo fyzikální situace, která má potenciál způsobit škodu lidskému zdraví, životnímu prostředí nebo na majetku, popř. jejich kombinace. Zdroj rizika může realizovat svůj potenciál např. vznikem požáru, výbuchu, toxického úniku, zamoření životního prostředí nebo jiného nežádoucího projevu.
  3. Současný zákon o prevenci závažných havárií rozumí zdrojem rizika (nebezpečím) podstatnou vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii. Seveso II definuje nebezpečí [Hazard] jako vnitřní vlastnost nebezpečné látky nebo fyzickou / fyzikální [physical] situaci, s potenciálem způsobit škodu na lidské zdraví a/nebo životní prostředí. Zdroj rizika může realizovat svůj potenciál např. vznikem požáru, výbuchu, toxického úniku, zamořením životního prostředí nebo jiným nežádoucím projevem. Obecně je nutno uvážit kromě uvolnění nebezpečné chemické látky i uvolnění energie (např. silová elektrická vedení, přírodní atmosférické jevy, vodní zdroje apod.), zda nemohou způsobit následně závažnou havárii. [2]

Příklad zdroje rizika: zařízení s nebezpečnou látkou, technologický proces, fyzická/fyzikální situace.

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Zdroj rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Hazard Source de risque (f)