Související změny

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vložením názvu stránky uvidíte změny stránek, které na stránku odkazují nebo na které stránka odkazuje. (Pro stránky zařazené do kategorie vložte Kategorie:Název kategorie.) Vámi sledované stránky jsou zvýrazněny.

Možnosti posledních změn Ukázat 50 | 100 | 250 | 500 posledních změn během posledních 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dnů
Skrýt registrované uživatele | Skrýt anonymní uživatele | Skrýt moje editace | Zobrazit roboty | Skrýt malé editace
Ukázat nové změny, počínaje od 05:00, 5. 3. 2021
   
Název stránky:
Seznam zkratek:
N
Touto editací byla založena nová stránka (viz též seznam nových stránek)
m
Toto je malá editace
r
Tuto editaci provedl robot
(±123)
Velikost stránky se změnila o tolik bajtů

4. 3. 2021

N    18:01  Rizikové skupiny zaměstnanců‎‎ 2 změny historie+1 784[Ulmanova‎ (2×)]
     
18:01 (teď | předchozí) -17 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
18:01 (teď | předchozí) +1 801 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Rizikové skupiny zaměstnanců lze definovat na základě několika faktorů, např. věk, pohlaví, zaměstnání a činnost. Z pohledu závažnosti pra…“
N    17:52  Pracovní úrazovost zaměstnanců starších 50 let‎‎ 2 změny historie+714[Ulmanova‎ (2×)]
     
17:52 (teď | předchozí) +2 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
17:52 (teď | předchozí) +712 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Zaměstnanci ve věkové kategorii 50+ mají mírně vyšší četnost pracovních úrazů. S rostoucím věkem zároveň roste podíl závažných pracovn…“
N    17:43  Absentismus‎‎ 2 změny historie+2 121[Ulmanova‎ (2×)]
     
17:43 (teď | předchozí) +64 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
17:39 (teď | předchozí) +2 057 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „'''Absentismus v souvislosti s prací''' může mít několik významů. * Absentismus je možné vnímat jako opak prezentismu. * Absenti…“
N    17:29  Prezentismus‎‎ 3 změny historie+2 647[Ulmanova‎ (3×)]
     
17:29 (teď | předchozí) +17 Ulmanova diskuse příspěvky
     
17:26 (teď | předchozí) +24 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
17:24 (teď | předchozí) +2 606 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „'''Prezentismus v souvislosti s prací''' může mít několik významů. * Prezentismus je možné vnímat jako opak absentismu. * Prezentismus představu…“
N    16:55  Regionální nemocnost a úrazovost rozdílhistorie +2 233 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Statistiky nemocnosti a úrazovosti včetně pracovní úrazovosti obyvatel České republiky zveřejňuje každoročně Český statistický úřad. K dis…“
N    16:42  Přeshraniční pracovníci rozdílhistorie +2 944 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním stá…“
     16:26  Sezónní pracovníci rozdílhistorie +1 738 Ulmanova diskuse příspěvky
N    16:09  Environmentální bezpečnost‎‎ 4 změny historie+1 857[Ulmanova‎ (4×)]
     
16:09 (teď | předchozí) +6 Ulmanova diskuse příspěvky
     
16:04 (teď | předchozí) -1 Ulmanova diskuse příspěvky
     
16:03 (teď | předchozí) +2 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
16:03 (teď | předchozí) +1 850 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Environmentální bezpečnost je stav, při kterém je pravděpodobnost narušení nebo změny životního prostředí vedoucí ke vzniku krizové situace…“
N    15:47  Vícečetná rizika‎‎ 3 změny historie+2 519[Ulmanova‎ (3×)]
     
15:47 (teď | předchozí) +1 Ulmanova diskuse příspěvky
     
15:46 (teď | předchozí) -1 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
15:44 (teď | předchozí) +2 519 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Rizika nemusejí vznikat pouze v důsledku jednotlivých nepříznivých jevů a událostí, ale také jejich kombinacemi, tedy vícečetnými nebezpečím…“
N    15:35  NATECH‎‎ 3 změny historie+1 917[Ulmanova‎ (3×)]
     
15:35 (teď | předchozí) +76 Ulmanova diskuse příspěvky
     
15:31 (teď | předchozí) +27 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
15:28 (teď | předchozí) +1 814 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Průmyslová zařízení, která zacházejí s nebezpečnými materiály, jsou zranitelná vůči dopadům přírodních událostí, jako jsou povodně, bo…“
N    15:19  Odolnost‎‎ 4 změny historie+925[Ulmanova‎ (4×)]
     
15:19 (teď | předchozí) 0 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:15 (teď | předchozí) +4 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:14 (teď | předchozí) +1 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
10:14 (teď | předchozí) +920 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „'''Psychologická odolnost (resilience)''' Psychologové definují odolnost jako proces dobré adaptace tváří v tvář nepřízni osudu, traumatu, trag…“
N    15:17  Inteligentní osobní ochranné prostředky‎‎ 2 změny historie+1 221[Ulmanova‎ (2×)]
     
15:17 (teď | předchozí) +56 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
10:37 (teď | předchozí) +1 165 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Inteligentní osobní ochranné prostředky jsou mobilní miniaturizovaná sledovací zařízení integrovaná do osobních ochranných prostředků, kter…“
     10:28  Pracovní pohoda‎‎ 4 změny historie+819[Ulmanova‎ (4×)]
     
10:28 (teď | předchozí) +51 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:27 (teď | předchozí) 0 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:25 (teď | předchozí) +22 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:25 (teď | předchozí) +746 Ulmanova diskuse příspěvky
N    09:55  Blended learning‎‎ 2 změny historie+1 804[Ulmanova‎ (2×)]
     
09:55 (teď | předchozí) +4 Ulmanova diskuse příspěvky
N    
09:55 (teď | předchozí) +1 800 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Blended learning (též b-learning) je vzdělávací proces kombinující dálkovou, on-line odbornou přípravu (e-learning) a kontaktní odbornou přípr…“
N    09:37  Gamifikace rozdílhistorie +2 062 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „# Gamifikace je technikou využívající herní prvky s cílem zvýšit zájem o určité téma, které se tak pro cílovou skupinu stává zajímavějš…“
N    09:19  Školení první pomoci rozdílhistorie +2 523 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Školení první pomoci je důležitou '''součástí ochrany zdraví zaměstnanců při práci''', jehož zajištění patří mezi povinnosti zaměstnava…“

3. 3. 2021

N    10:44  Kinematická analýza pohybu rozdílhistorie +891 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Kinematická analýza se zabývá '''kinematickou stránkou pohybu lidského těla'''. Kinematická analýza studuje pohybu těla, končetin a kloubů, ke…“
N    10:38  Ergonomické posouzení rozdílhistorie +1 002 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Pojem ergonomické posouzení, ergonomické hodnocení rizik nebo ergonomické hodnocení. Obecně pomocí ergonomického posouzení je na základě ergono…“
     10:29  Ergonomická analýza‎‎ 3 změny historie+2 347[Ulmanova‎ (3×)]
     
10:29 (teď | předchozí) +6 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:28 (teď | předchozí) -1 Ulmanova diskuse příspěvky
     
10:26 (teď | předchozí) +2 342 Ulmanova diskuse příspěvky
N    10:10  Výbušné předměty rozdílhistorie +1 050 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Výbušnými předměty se rozumějí předměty obsahující jednu nebo více výbušných látek nebo směsí.<ref>EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropskéh…“
N    09:59  Výbušné látky a/nebo směsi rozdílhistorie +1 207 Ulmanova diskuse příspěvky Založena nová stránka s textem „Výbušnými látkami nebo směsmi se rozumějí '''tuhé nebo kapalné látky či směsi látek''', které jsou samy o sobě schopny chemickou reakcí vyt…“
     09:49  Výbušniny‎‎ 3 změny historie+1 616[Ulmanova‎ (3×)]
     
09:49 (teď | předchozí) +57 Ulmanova diskuse příspěvky
     
09:46 (teď | předchozí) +6 Ulmanova diskuse příspěvky
     
09:44 (teď | předchozí) +1 553 Ulmanova diskuse příspěvky
     09:48  Mapování rizik rozdílhistorie +1 Ulmanova diskuse příspěvky

2. 3. 2021

     13:53  Umělá inteligence‎‎ 3 změny historie+26[Ulmanova‎ (3×)]
     
13:53 (teď | předchozí) +30 Ulmanova diskuse příspěvky
     
13:47 (teď | předchozí) 0 Ulmanova diskuse příspěvky
     
13:47 (teď | předchozí) -4 Ulmanova diskuse příspěvky