Společná vize

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 29. 3. 2016, 14:17, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Sdružení s názvem: SPOLEČNÁ VIZE : BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI o.s. se sídlem v Brně je profesním '''seskupením právnických a fyzických osob, které sdružuje…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sdružení s názvem: SPOLEČNÁ VIZE : BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI o.s. se sídlem v Brně je profesním seskupením právnických a fyzických osob, které sdružuje snaha o zvýšení bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.

Sdružení je samostatnou právnickou osobou organizačně i jinak nezávislou na svých členech, orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje s nimi však při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů. Mezi členy sdružení se řadí koordinátoři BOZP na staveništi, technici BOZP, projektanti, stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři a majitelé objektů a jejich správci budov (facility management).

[1]

Reference
Společná vize - (Diskuse k heslu)