Nejvyšší dovolená koncentrace - „stropová“

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Maximální koncentrace toxické látky, které mohou být pracovníci vystaveni a která nemá být překračována ani krátkodobě. [1]
  2. Maximální expoziční limit, který by neměl být překročen za žádných okolností. [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Nejvyšší dovolená koncentrace - „stropová“ - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-C) Höchstzulässige Konzentration - „Ceiling“ (TLV-C) Valeur plafond (TLV-C)