Nejvyšší dovolená koncentrace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Threshold Limit Value (TLV))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Termín používaný k popisu mezí expozice k toxickým látkám. [1]
  2. Maximální přípustná koncentrace látky, obvykle vyjádřená v ppm ve vzduchu po určitou dobu (často 8 hodin, ale někdy pro 40 hodin týdne po předpokládanou pracovní dobu). [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Nejvyšší dovolená koncentrace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold Limit Value (TLV) Höchstzulässige Konzentration (TLV = HZK) Seuil de valeur limite (TLV)