Nejvyšší dovolená koncentrace - časově vážený průměr

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Prahový limit - (doporučené hodnoty koncentrací škodlivin publikované American Conference of Governmental Industrial Hygients) – průměrná koncentrace škodliviny v ovzduší (mg.m-3), které mohou být při 8 h pracovní směně a 40 h pracovním týdnu vystaveni téměř všichni pracovníci, aniž by došlo k poškození zdraví. [1]
  2. Časově vážená průměrná koncentrace toxické látky, které mohou být vystaveni každý den téměř všichni pracovníci, při normální 8 hodinové pracovní směně nebo 40 hodinovém pracovním týdnu, bez nepřijatelného účinku.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Nejvyšší dovolená koncentrace - časově vážený průměr - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV - TWA) Höchstzulässige Konzentration - zeitliche gewichteter Durchnitt (TLV - TWA) Seuil valeur limite - Moyenne pondérée dans le temps (SVL - TWA)