Český úřad bezpečnosti práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zrušená organizace. Předchůdce Státního úřadu inspekce práce .

POZNÁMKA

Český úřad bezpečnosti práce byl orgánem státní správy a byl podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídil činnost inspektorátů bezpečnosti práce a organizací státního odborného dozoru, podílel se na výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, rozhodoval o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce a plnil úkoly státního odborného dozoru v případech, v nichž si to ze zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí. V čele úřadu byl předseda, kterého jmenoval a odvolával ministr práce a sociálních věcí.Český úřad bezpečnosti práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Czech Occupational Safety Office Tsechisches Amt fuer Arbeitsschutz (r) Bureau tchéque de la sécurité du travail