Uhlíková nanovlákna

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 26. 9. 2019, 11:30, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Uhlíková nanovlákna (CNFs) jsou válcové nebo kuželovité struktury, které mají průměry v rozsahu od několika po sto nanometrů a délku v rozsahu od méně než mikrometru po několik milimetrů. Vnitřní struktura se skládá z vrstvených zakřivených grafitových vrstev (nebo listů grafénu), které tvoří kužele (šípovitá struktura), poháry (struktura bambusu), tyčky (pevná struktura), nebo tuby (dutá struktura). Hlavní charakteristickou vlastností odlišující nanovlákna od nanotrubic je vrstvení listů grafénu, které vytváří nenulový úhel s osou vlákna. Když jsou listy grafenu rovnoběžné s osou vlákna, pak tvoří uhlíkové nanotrubice. Vlastnosti uhlíkových nanovláken se liší od vlastností uhlíkových nanotrubic, protože se v nich uplatňují transportní složky a mechanické vlastnosti v rovině (in-plane) a mezi rovinami (interplane) a také jsou přítomny nenasycené vazby podobné grafitu. Uhlíková nanovlákna se vytvářejí během procesů chemické depozice z plynné fáze na uhlík bohatých plynů, jako jsou uhlovodíky, na kovových katalyzátorech.7 Lepší řízení struktury a složení uhlíkových nanovláken lze dosáhnout pomocí katalytické plazmou zesílené depozice z plynné fáze.8 U hlíková nanovlákna se vyrábějí v průmyslovém měřítku a nacházejí uplatnění jako přísady polymerů, materiály pro uskladnění plynů a katalyzátorové výztuže.[1]

Reference

  1. TNI ISO/TR 12885. Nanotechnologie – Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011.Uhlíková nanovlákna - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Carbon nanofiber Kohlenstoff-Nanofaser Nanofibres de carbone