Záření: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: Zavádění nových technologií, zdrojů energie, měřicích a léčebných metod přináší na pracoviště zdroje různého elektromagnetického záření. Toto záře...)
 
Řádek 1: Řádek 1:
Zavádění nových technologií, zdrojů energie, měřicích a léčebných metod přináší na pracoviště zdroje různého elektromagnetického záření. Toto záření podle své povahy, intenzity a trvání může mít na člověka negativní vliv. Druhy záření a jejich působení na člověka:
+
Zavádění nových technologií, zdrojů energie, měřicích a léčebných metod přináší na pracoviště zdroje různého elektromagnetického záření. Toto záření podle své povahy, intenzity a trvání může mít na člověka negativní vliv.  
 +
Druhy záření a jejich působení na člověka:
 +
 
 +
 
 
'''[[Ionizující  záření]]'''
 
'''[[Ionizující  záření]]'''
V technické praxi se zpravidla vyskytuje jako:
+
 
 +
'''''V technické praxi se zpravidla vyskytuje jako:'''''
 
* Rentgenové záření - (paprsky X) - 1 až 0,01 nm
 
* Rentgenové záření - (paprsky X) - 1 až 0,01 nm
 
* Radioaktivní záření - 0,001 až 0,0001 nm
 
* Radioaktivní záření - 0,001 až 0,0001 nm
 
vzniká z radioaktivních látek např. záření alfa, to proniká jen do povrchních vrstev kůže a pohltí jej slabá folie hliníku; záření beta zachytí hliník o tloušťce 3 mm; záření gama prochází ocelí silnou až několik centimetrů a zeslabí jej blok o tloušťce 1200 mm - ochrana člověka proti němu je obtížná.  
 
vzniká z radioaktivních látek např. záření alfa, to proniká jen do povrchních vrstev kůže a pohltí jej slabá folie hliníku; záření beta zachytí hliník o tloušťce 3 mm; záření gama prochází ocelí silnou až několik centimetrů a zeslabí jej blok o tloušťce 1200 mm - ochrana člověka proti němu je obtížná.  
 +
 +
 
'''[[Neionizující záření]]'''  
 
'''[[Neionizující záření]]'''  
 
* o vysokých frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá vysokofrekvenční ohřev, vysokofrekvenční záření k čistění kovů nebo sváření umělých hmot, při obsluze radiových a televizních vysílačů, retranslačních zařízení.
 
* o vysokých frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá vysokofrekvenční ohřev, vysokofrekvenční záření k čistění kovů nebo sváření umělých hmot, při obsluze radiových a televizních vysílačů, retranslačních zařízení.
Řádek 27: Řádek 33:
  
  
{{jazyky3|en=Cybernetics|de=Kybernetik (e)|fr=Cybernétique (f)|zdroj=KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.}}
+
{{jazyky3|en=Radiation|de=Strahlung (e)|fr=Radioation (f)|zdroj=KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.}}

Verze z 3. 5. 2010, 14:38

Zavádění nových technologií, zdrojů energie, měřicích a léčebných metod přináší na pracoviště zdroje různého elektromagnetického záření. Toto záření podle své povahy, intenzity a trvání může mít na člověka negativní vliv. Druhy záření a jejich působení na člověka:


Ionizující záření

V technické praxi se zpravidla vyskytuje jako:

  • Rentgenové záření - (paprsky X) - 1 až 0,01 nm
  • Radioaktivní záření - 0,001 až 0,0001 nm

vzniká z radioaktivních látek např. záření alfa, to proniká jen do povrchních vrstev kůže a pohltí jej slabá folie hliníku; záření beta zachytí hliník o tloušťce 3 mm; záření gama prochází ocelí silnou až několik centimetrů a zeslabí jej blok o tloušťce 1200 mm - ochrana člověka proti němu je obtížná.


Neionizující záření

  • o vysokých frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá vysokofrekvenční ohřev, vysokofrekvenční záření k čistění kovů nebo sváření umělých hmot, při obsluze radiových a televizních vysílačů, retranslačních zařízení.
  • o nižších frekvencích - vyskytuje se na pracovištích, kde se používá mikrovlné, infračervené nebo ultrafialové záření. To může způsobovat vzrůst teploty těla, lokální popálení kůže. Nepříznivě působí zvláště na oči.

Riziko škodlivého záření je třeba omezovat na nejmenší možnou míru. Vyloučit jej v podstatě nelze. Nejvyšší přípustné dávky záření stanoví příslušné hygienické předpisy. Když ionizační záření přichází do styku s látkou, např. tkáněmi těla, absorbuje se v ní procesem ionizace energie. Střední energie sdělená ionizačním zářením jednotce hmotnosti v určitém bodě těla se označuje jako dávka absorbovaná v tkáni. Její jednotkou je jeden joul na kilogram (J/kg) se zvláštním názvem gray (Gy) - viz ČSN ISO 3 1-10. [1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.

[[clav:z%E1%F8en%ED]]Záření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Radiation Strahlung (e) Radioation (f)