Zbytkové riziko

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 6. 6. 2018, 09:32, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Riziko, která zůstává, i když byla uvážena všechna preventivní a ochranná opatření. [1]
  2. Riziko, které ještě zůstane po implementaci postupů řízení rizika. [2]
  3. Riziko, které zůstane po všech realizovaných navržených kontrolních opatřeních pro objekt nebo zařízení. [3]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Zbytkové riziko - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Residual Risk Restrisiko Risque résiduel