Časový tlak

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Zeitpressung (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prací pod časovým tlakem se rozumí psychicky a senzoricky zatěžující práce spojená s omezenými možnostmi přestávek a odpočinku, což je příčinou nedostatečné možnosti regenerace organismu a rychlého nástupu únavy. Mezi takové práce patří pracovní činnosti spojené s:

  • přetížením kapacity při zpracovávání informací, rozhodování v časové tísni (pro práci je typické rychlé střídání podnětů s okamžitou nutností reakce),
  • složitostí řízeného objektu;
  • neočekávanými poruchami a stavy řízeného systému, které vyžadují okamžitý zásah,
  • soustředěným monitorováním více než polovinu pracovní směny,
  • přetížením termínovanými úkoly, které nesnesou odkladu,
  • mimořádně psychicky a senzoricky náročnými úkoly v trvání minimálně 2 hodin denně.


Časový tlak - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Time pressure Zeitpressung (e)