Účinnost exploze

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Účinnost exploze je:

  1. Poměr energie tlakové vlny k teoreticky dosažitelné energii spalného tepla. [1]
  2. Poměr energie v tlakové vlně k energii teoreticky dosažitelné z tepla spalování, obvykle vyjádřená v procentech.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Účinnost exploze - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosion Efficiency Explosionswirkungsgrad Efficacité d’une explosion