Encyklopedie BOZP:Aktuality

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V současnosti představuje Encyklopedie BOZP specifickou (národní) verzi webové platformy Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) s názvem OSHwiki pro všechny, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti.

V roce 2017 bylo vytvořeno nové logo: Ebozp logo3.pngV roce 2018 byla realizována obsahová restrukturalizace a vytváří se nová koncepce, která spočívá v rozdělení obsahu EBOZP do 7 tematických bloků, tzv. portálů. S obsahovou inovací byly také aktualizovány propagační materiály. Dále probíhají grafické úpravy.

EBOZP má novou emailovou adresu: ebozp@vubp-praha.cz

V roce 2019 byl spuštěn projekt Projekt TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP, jehož cílem je zkoumání nových možností vizualizace dat, informací a pojmů v rámci tvorby odborné terminologie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, reagujících na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Více informací zde [1]

Dále pokračují práce na tvorbě a zejména inovaci a restrukturalizaci obsahu EBOZP.

V roce 2020 proběhla aktualizace MW/SMW a migrace EBOZP na nový server. Řeší se revize obsahu a propojení s aplikací VizuS.

V roce 2021-2022 vznikají nová hesla, jejichž podkladem jsou výstupy řešených projektů ve VÚBP.Vznik EBOZP