Portál:Lidé

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Lidé

Puzzle lide.png

Pojmy v portálu Lidé se člení do pěti hlavních kategorií. V kategorii Profese naleznete kromě profesí týkajících se přímo problematiky BOZP i profese z jiných oborů, přičemž hlavními zdroji informací pro tuto oblast jsou Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK). V kategorii Vzdělávání, kvalifikace, školení naleznete pojmy týkající se transferu znalostí a informací mezi zaměstnavatelem, lektorem, zaměstnancem atd. Kategorie Lidský činitel, antropometrie obsahuje pojmy z oboru zabývajícího se měřením, popisem a rozborem tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla a pojmy týkající se lidského činitele, jako například lidská chyba, selhání člověka, chybná činnost apod. Poslední dvě kategorie pojednávají o Personalistice a o Zdravotní způsobilosti zaměstnanců, týkají se tedy především pojmosloví z oblasti pracovního práva a dále pojmů jako jsou například: pracovně lékařské služby, zdravotní prohlídky, nemoci z povolání, pracovní lékařství apod.

Profese

Vzdělávání, kvalifikace, školení

  • Národní soustava kvalifikací - průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR
  • Národní soustava povolání - otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Lidský činitel, antropometrie

Personalistika

(pojmosloví z pracovního práva, odbory, řízení lidí v podniku, vedoucí zaměstnanec atd., pracovní smlouva, výpověď, odstupné, pracovní výkon, …)


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Zdravotní způsobilost

Fyzická a duševní schopnost (způsobilost) vykonávat určitou práci nebo činnost.
  1. Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává posuzující lékař na základě znalosti pracovních podmínek a znalosti zdravotního rizika práce. Vstupní prohlídka se provádí:
  • u občana ucházejícího se o zaměstnání vždy před uzavřením pracovně právního vztahu
  • u občana ucházejícího se o vedlejší pracovní poměr vždy před uzavřením vedlejšího pracovního poměru, pokud se jedná o práce zařazené do kategorie druhé až čtvrté
  • u zaměstnance před jeho převedením na jinou práci, pokud se nejedná o práci s nižší zdravotní náročností, než kterou zaměstnanec dosud vykonával.

'DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

BBSOZONSKNSP Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

Obory, specializace a standardy

 
Andragogika
Antropologie
Antropometrie
Audiometrie
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.