Manažer BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Úplná profesní kvalifikace pro výkon stejnojmenného povolání nabytá v etapě počátečního vzdělávání studiem v určitých oborech vyšších odborných a vysokých škol. [1]

Profesní kvalifikace pro výkon stejnojmenného povolání, které je možné dosáhnout v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).[1]


Pracovní činnosti

 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.
 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

 • Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekologie a magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program, magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství, magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství, magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství, magisterský studijní program v oboru elektrotechnologie, magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie a magisterský studijní program v oboru chemie. [1]


Kvalifikační standard

 • Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP
 • Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě
 • Hodnocení a řízení rizik BOZP
 • Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP
 • Aplikace ergonomických přístupů
 • Školení vedoucích pracovníků v BOZP
 • Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Jednání s kontrolními orgány
 • Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP[2]

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Národní soustava povolání [online], dostupné z:http://katalog.nsp.cz/p/manazer-bozp/30953.html.
 2. 2,0 2,1 Národní soustava kvalifikací [online], dostupné z:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-582-Manazer_BOZP/revize-729.Manažer BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Occupational Safety and Health Manager