Portál:Materiály, látky, energie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Materiály, látky, energie

Puzzle materialy.png

Portál Materiály, látky, energie je rovněž rozdělen do pěti hlavních kategorií. V kategorii Chemické látky a směsi naleznete pojmy týkající se nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, popřípadě jejich fyzikálně-chemických vlastností a to jak obecně, tak pro konkrétní příklady chemických látek nebo směsí. Nemohou zde samozřejmě chybět ani údaje o bezpečnostním listu, nařízeních REACH, CLP apod. Druhá kategorie Materiály, suroviny a jejich vlastnosti je oproti té první obecnější a nalezneme zde pojmy týkající se nejen chemických látek, ale i dalších materiálů, se kterými mohou lidé v práci přicházet do styku. Do třetí kategorie jsou zařazeny pojmy týkající se Energie a záření, jako jsou například ozáření, tepelná radiace, lasery atd. Čtvrtá kategorie pojednává o Skladování a manipulaci a do poslední páté jsou zařazeny pojmy týkající se Odpadů.

Chemické látky a směsi

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability. Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.
celá kategorie

Materiály, suroviny a jejich vlastnosti

Energie a záření

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem). Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Skladování a manipulace

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Odpady

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

AIChEBLCNGCAS číslo, EC50, EEGL, EIA, ERPG-1, ERPG-2, ERPG-3Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Americký ústav chemických inženýrů
Evropská agentura pro chemické látky
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy