Ekotoxikologie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Studium toxicity v souvislosti s hodnocením ekologických důsledků.[1]
  • Jedná se o vědní obor (specializaci toxikologie), který se zabývá účinkem chemikálií na přírodu mimo člověka, jejich pohybem v přírodě, možnostmi jejich odstraňování a prevencí škodlivých účinků chemikálií na všechny složky přírody. Bývá spojována s disciplínou ochrana přírody, která nemá toxikologický charakter.[2]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.
  2. TICHÝ, Miloň. Toxikologie pro chemiky: Toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-625-2.


Ekotoxikologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Ecotoxicology