Ekologie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Studium distribuce a četnosti organismů. Je to integrující věda, zaměřená na početné vztahy mezi organismy a jejich prostředím.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Ekologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Ecology Ökologie Écologie