Energie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V přírodě se setkáváme s různými druhy energie jako míry pohybu hmoty, jako energie mechanická, tepelná, chemická, elektrická a další. Jednotlivé formy energií se mohou transformovat jedna ve druhou, vždy však platí zákon zachováni energie, který říká, že součet energií a hmotností v uzavřeném prostoru je stálý, ať uvnitř tohoto prostoru probíhá jakýkoli fyzikální nebo chemický děj. Tento zákon samozřejmě platí i pro živé systémy.

V živém organismu dochází k neustálé přeměně jednotlivých druhů energií, který v praktickém životě hodnotíme výdejem energie při práci.

POZNÁMKA

  • Energie (práce, teplota, energetická hodnota živin) je to práce, kterou vykonává stálá síla I N působící po dráze 1 m ve směru síly.
  • Jednotkou energie (práce, tepla) je joule.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Energie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Energy Energie (e) Énergie