Ultrafialové záření

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické záření s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 – 400 nm.

Pokud by UV záření, které vzniká jako součást slunečního záření, pronikalo přímo až na naši zem, byly by jeho účinky na život smrtící. Naštěstí se však při dopadu na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry (vodní páry, aerosoly, ...). Čím déle UV záření prochází atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu. Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně malé děti). Ve větších dávkách může UV záření poškodit zrak a kůži.

UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin:

dlouhovlnné UVA záření (315 – 400 nm) – obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení. středněvlnné UVB záření (280 – 315 nm) – zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže. krátkovlnné UVC záření (280 – 100 nm) – je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá. Kromě UVC záření ozón absorbuje i velkou část UVB záření, což znamená, že UV záření na Zemi je tvořeno UVA (90 – 99%) a malou částí UVB (1 – 10%).


Pozitivní účinky UV: syntéza vitamínu D, produkce melaninu

Nepříznivé účinky UV záření: šedý zákal, poškození DNA

- Akutní: olupování kůže, otoky, spálení pokožky, předčasné stárnutí,
- Chronické: povolení podkožního vaziva, suchost kůže, pigmentové skvrny, tvorba vrásek, předčasné stárnutí kůže a celého organismu, karcinomy

[1]


Reference

  1. UV záření. In Státní zdravotní ústav. [online] [cit. 2018-03-12]. Dostupný z: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volne-prirode/uv-zareniUltrafialové záření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Ultraviolet radiation Ultraviolett (s) Radiation ultraviolette