Teplo

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Teplo je forma energie. Teplo je způsobeno pohybem atomů, molekul nebo jiných částeček v záležitosti. Rychleji částečky se pohybují v objektu, více tepla ta věc má. Hrnec vařící se vody má více tepla, například, než blok leda to je stejná velikost.[1]
  2. Teplo (nesprávně užívaný termín tepelná energie) je část vnitřní energie, kterou systém vymění (tj. přijme nebo odevzdá) při styku s jiným systémem, aniž by přitom docházelo ke konání práce. Mluvíme o tepelné výměně. Teplo popisuje procesy, v nichž se odehrává spousta „mikroprací“, tj. srážek jednotlivých částic, které přímo nemůžeme sledovat ani měřit. O práci mluvíme, když způsobenou změnu energie můžeme vyjádřit jako součin veličin, obvykle síly a posunutí, či tlaku a změny objemu, nebo konečně jako součin napětí, proudu a času. O teplo jde tehdy, když se změna energie jako součin jiných měřitelných veličin vyjádřit nedá.

Teplo je fyzikální veličinou popisující změnu termodynamického stavu systému, nikoli stav samotný. Jednotky tepla jsou shodné s jednotkami energie a práce. Měřením tepla se zabývá kalorimetrie; teplo se měří kalorimetry. Šířením tepla bez konání práce se zabývá termokinetika, tepelnými ději obecně termodynamika. [2]

Reference


Teplo - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Heat Wärme (e) Chaleur