Kvalifikace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kvalifikace (z latinského qualis, jaký, a facere, činit) znamená ohodnocení, posouzení, případně zjištění způsobilosti. V personalistice má tento pojem význam jako schopnost určité osoby vykonávat určité povolání, popř. též stupeň vzdělání nebo odborné přípravy. [1]

Kvalifikace charakterizuje souhrn odborných vědomostí (znalostí), dovedností, návyků a zkušeností potřebných k výkonu určité práce v dané profesi. Kvalifikace se získává vzděláváním a praxí. Jednoduché pracovní úkoly kvalifikaci nevyžadují, předpokládají jen prosté vynaložení pracovní síly. Takováto práce se často označuje jako nekvalifikovaná. Naproti tomu náročné pracovní úkoly tvoří obsah práce kvalifikované, vyžadují odborné vzdělání doplněné praktickou průpravou. Péče o kvalifikaci je trvalý proces. Z ekonomického hlediska je kvalifikace zaměstnanců významným činitelem růstu produktivity práce v podniku.[2]

Představuje souhrn odborných vědomostí (znalostí), dovedností, návyků a zkušeností potřebných k výkonu určité práce v dané profesi. Kvalifikace se získává vzděláváním a praxí. [3]

Schopnost určité osoby vykonávat určité povolání.

Každá kvalifikace je definována jednotlivými kvalifikačními požadavky. Tyto požadavky se nazývají způsobilosti, resp. kompetence – jde o pojmy vyjadřující totéž.[4]

Reference

  1. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalifikace.
  2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  3. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  4. Národní ústav pro vzdělávání


Kvalifikace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Qualification Qualifikation (e)