Technik BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Profesní kvalifikace pro výkon stejnojmenného povolání, které je možné dosáhnout v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [1][2]

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [2]


Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Pracovní podmínky
 • Člověk není vystaven žádné významné zátěži.


Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

 • Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika. [2]


Kvalifikační standard

 • Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
 • Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích
 • Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
 • Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci
 • Vedení dokumentace BOZP [1]Reference

 1. 1,0 1,1 Národní soustava kvalifikací [online], dostupné z:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-421-Technik_BOZP/revize-441/kvalifikacni-standard.
 2. 2,0 2,1 2,2 Národní soustava povolání [online], dostupné z:http://katalog.nsp.cz/p/technik-bozp/30955.html.Technik BOZP - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational Safety and Health Technician Sicherheitsfachkraft (e) Technicien de la prévention (m)