Lidská chyba

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle pojmů z norem z oboru spolehlivosti je to lidská činnost nebo nečinnost, která může vyvolat nezamýšlený výsledek. Jakékoliv lidské konání (nebo jeho nedostatek), které překračuje některé limity akceptovatelnosti (např. jednání mimo tolerance), kde jsou limity lidského konání definovány systémem. Zahrnuje jednání konstruktérů, operátorů nebo manažerů, které může přispívat k havárii nebo ji vyvolat.

V užším vymezení mluvíme o lidské chybě, pokud jednání operátorů technických systémů způsobí nezbytný (ne vždy dostatečný) příspěvek k rozvoji chyb a nehod.

Norma ČSN EN 62508 (01 0681) - Návod pro lidská hlediska spolehlivosti[1]poskytuje návod k lidským hlediskům spolehlivosti a metodám návrhu zaměřeného na člověka a praktikám, které lze použít v průběhu celého životního cyklu systému s cílem zlepšit spolehlivost. V této mezinárodní normě jsou popsány kvalitativní přístupy. Příklady kvantitativních metod jsou uvedeny v příloze A této normy.

Podle norem ČSN EN 62508, ČSN EN 62740 a ČSN IEC 60050-192 je lidská chyba nesrovnalost mezi provedeným nebo opomenutým a zamýšleným nebo požadovaným zásahem.

Příklad: Provedení nesprávného zásahu, vynechání požadovaného zásahu, chybný výpočet, nesprávný odečet hodnoty.[2][3][4]

Reference

  1. ČSN EN 62508 (01 0681). Návod pro lidská hlediska spolehlivosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 48 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2022 [cit. 2023-06-23]. 122 s. Dostupný z: https://vubp.cz/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-brezen-2022.pdf.
  3. ČSN EN 62740 (01 0676). Analýza kořenových příčin (RCA). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. 68 s.
  4. ČSN IEC 60050-192 (33 0050). Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016, změna 2018.


Lidská chyba - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human Error Menschlicher Fehler L'erreur humaine