OSHwiki

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Banner OSHwiki

OSHwiki je on-line encyklopedie založená na spolupráci obsahující přesné a spolehlivé informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Každý má do OSHwiki přístup, může do ní nahlížet a sledovat a sdílet články a akreditovaní autoři mohou do tohoto neustále se vyvíjejícího souboru znalostí rychle a snadno přispívat.


Stávající obsah mohou redigovat, doplňovat nebo překládat akreditovaní autoři; encyklopedie se zabývá těmito klíčovými kategoriemi:


 1. BOZP obecně
 2. Řízení a organizace BOZP
 3. Preventivní a kontrolní strategie
 4. Nebezpečné látky (chemické a biologické)
 5. Fyzikální činitele
 6. Ergonomie
 7. Bezpečnost
 8. Organizace práce
 9. Psychosociální otázky
 10. Zdraví
 11. Odvětví a povolání
 12. Rizikové skupiny
 13. Nebo mohou akreditovaní autoři přidávat nový obsah na témata, která zajímají je osobně.

Počáteční obsah OSHwiki vytvořily hlavní instituty BOZP z celé Evropy. Zástupci některých těchto institutů tvoří Vědecký výbor pro OSHwiki, který poskytuje agentuře EU-OSHA pokyny ke strategickým otázkám a dále se zabývá potenciálem společenských vazeb a zapojení prostřednictvím OSHwiki. [1]

Reference


OSHwiki - (Diskuse k heslu)