Český statistický úřad

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z ČSÚ)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Csu.png Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.[1]

Vznik ČSÚ je spojen se změnou státoprávního uspořádání státu na začátku roku 1969, kdy byla na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb. dosud unitární Československá socialistická republika transformována na federaci. Historie statistického úřadu je však mnohem starší a pojí se se vznikem samostatného československého státu. Již 28. ledna 1919 byl přijat zákon o organizaci statistické služby a vznikl tak Státní úřad statistický. Ale i prvorepublikoví statistici navazovali na práci svých předchůdců z dob Rakouska-Uherska.[2]

Konkrétní působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.[3]

Reference

  1. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/
  2. KAČEROVÁ, Eva a kol.2015 Historie státní statistické služby 1919–2014. Praha: Český statistický úřad, 2015, 136 s., ISBN 978-80-250-2612-0.
  3. ČESKO. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 2. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-89Český statistický úřad - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Czech Statistical Office