Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

České internetové stránky FOP ([1]) jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie (EU-OSHA, Bilbao, Španělsko) a jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR. Hlavním cílem evropské sítě FOP je podpořit výměnu informací v oblasti BOZP mezi jednotlivými členskými i kandidátskými zeměmi EU a distribuovat informace a materiály k BOZP vydávané Evropskou agenturou pro BOZP.

Klíčovým úkolem této stránky je pomáhat uživatelům najít informace mezinárodního charakteru o BOZP v ČR i za hranicemi. Website Focal Point ČR navazuje na národní oborový portál BOZPinfo.cz a vzájemně se doplňují. [1]

ReferenceČeský Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - (Diskuse k heslu)