OOPP pro ochranu rukou a paží

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Arm Protection)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně rukou a paží před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik, před působením tepla, plamene, chladu, vlhka, záření, vibrací, nebo elektrického napětí.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu rukou a paží (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.) (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 388, ČSN EN 381-1, ČSN EN 1082-1,-2, ČSN EN ISO 10819),
 • rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli (ČSN EN 374-1,-2,-3,-4),
 • rukavice na ochranu před elektřinou, žárem a nízkými teplotami (ČSN EN 60903-ed.2, ČSN EN 12477+A1, ČSN EN 16350, ČSN EN 407, ČSN EN 12477+A1, ČSN EN 511),
 • rukavice na ochranu před ionizujícím zářením (ČSN EN 421),
 • palcové rukavice (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 388),
 • ochranné prsty,
 • ochranné rukávy (ČSN EN 1082-1,-2),
 • ochranné nátepníky pro těžkou práci (ČSN EN 1082-1,-2),
 • dlaňovice,
 • ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí (ČSN EN 420+A1).


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou:

1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.


2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.


3. Ochrana předloktí:

 • práce při vykosťování a krájení masa.


4. Rukavice:

 • svařování,
 • manipulace s předměty s ostrými hranami – s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,
 • nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,
 • práce s ropnými produkty,
 • práce s podchlazenými výrobky a předměty,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji.


5. Rukavice z kovové síťoviny:

 • práce při vykosťování a krájení masa,
 • krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa,
 • práce při výměně nožů u řezacích strojů.


Při výběru rukavic je potřeba zohlednit nejen rizika, proti kterým mají rukavice chránit, ale také činnosti, při kterých mají být používány. Neméně důležitou vlastnosti je proto i jejich úchopová schopnost. Na trhu existuje celá řada materiálů, střihů a typů rukavic, které jsou značeny piktogramy podle typu ochrany. Bližší informace o materiálech střizích a piktogramech naleznete například zde: https://www.oopp.cz/gallery_produkty/dokumentace/01-Y.pdf.


[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/