Bezpečnost práce

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 9. 6. 2016, 09:48, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve které nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost práce resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. další osoby.

Bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení) a pracovní prostředí, bezpečností technických zařízení (včetně jejich používání), vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy (včetně zakázaných manipulací), požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.

Konkrétní požadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění bezpečnosti práce, které vláda ČR vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády ČR, které nahrazují zastaralé vyhlášky ČÚBP, ČBÚ a MPSV. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se vychází ze směrnice Evropského společenství tak, aby právo ČR bylo v této oblasti kompatibilní s právem ES.Bezpečnost práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Industrial Safety Arbeitssicherheit (e)