Bezpečnostní klima

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnostní klima je definováno jako postoje a vnímání zaměstnanců v daném místě a čase. Bezpečnostní klima je jedním z indikátorů firemní kultury.[1]

Bezpečnostní klima je považováno za povrchový rys kultury bezpečnosti, určený vnímáním a postoji zaměstnanců. Podobně ho lze chápat jako obrázek stavu bezpečnosti, který je ukazatelem základní kultury bezpečnosti pracovní skupiny, závodu nebo organizace.[2]

Termín klima bezpečnosti úzce souvisí s pojmem kultura bezpečnosti. Někdy jsou v literatuře oba pojmy nesprávně ztotožňovány či zaměňovány. Zřejmě je to způsobeno tím, že mají mnoho společného. Oba tyto pojmy jsou spojeny s hodnotovým systémem členů organizace.

Kultura je trvalejší a hlouběji vrostlá, kdežto klima je obvykle považováno za spíše krátkodobější záležitost.

Narozdíl od kultury bezpečnosti, která je obecně chápána jako relativně trvalá charakteristika podniku odrážející se v konzistentním způsobu zacházení s kritickými záležitostmi, je klima bezpečnosti chápáno jako dočasný stav podniku, který se mění v závislosti na charakteru specifických operačních či ekonomických okolností. Klima bezpečnosti je poměrně nestálé. Týká se vnímaného stavu bezpečnosti na určitém místě a v určité době.

Ovlivňováním a zlepšováním bezpečnostního klimatu lze dosáhnout i zlepšení kultury bezpečnosti.

Pozitivní bezpečnostní klima má za následek lepší výkon i bezpečnostní výsledky.

Klima v organizaci je popsáno jako „způsob, jakým děláme věci tady a nyní“ nebo jako „sdílené“ vnímání politik, praxí a postupů.[3]

POZNÁMKA

V textu jsou v návaznosti na použité zdroje užívány dvě varianty téhož termínu – bezpečnostní klima a klima bezpečnosti.


Reference

  1. SKŘEHOT, P. Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86973-68-5.
  2. EDMONDS, J. Human Factors in the Chemical and Process Industries: Making it Work in Practice. Amsterdam: Elsevier, 2016. 487 s. ISBN 978-0-12-803806-2.
  3. Kultura bezpečnosti: metodická příručka. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010. 66 s. ISBN 978-80-86973-05-0.Bezpečnostní klima - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety climate Sicherheitsklima Klimat de sécurité