Bezpečnostní okruh

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 12. 12. 2016, 11:40, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Podle vyhlášky č. 102/1994 Sb. je to hranice, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu.<ref>Výkladový terminologický slovník některých pojm…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle vyhlášky č. 102/1994 Sb. je to hranice, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bezpečnostní okruh - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Radius Sicherheitsradius Rayon de sécurité