OOPP pro ochranu celého těla

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Body protection)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné oděvy) určené k ochraně celého těla před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik. Dále oděvy pro ochranu před působením tepla, žáru, ohně, chladu, vody, záření, nebo při rozstříknutí roztaveného kovu. Náleží zde i prostředky pro prevenci pádů, prachotěsné a plynotěsné oděvy a oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu celého těla (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

Prostředky pro prevenci pádů:

 • úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků (ČSN EN 353-1, ČSN EN 354, ČSN EN 361, ČSN EN 362, ČSN EN 795),
 • brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků (ČSN EN 355, ČSN EN 360, ČSN EN 363),
 • prostředky pro polohování těla (ČSN EN 358).


a ochranné oděvy:

 • ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) (ČSN EN ISO 13688, ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 381-5,-11, ČSN EN 1149-5, ČSN EN ISO 20471+A1, ČSN EN ISO 11611, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN 13034+A1),
 • oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) (ČSN EN 381),
 • oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli (ČSN EN 14605+A1),
 • oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením (ČSN EN 348, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN ISO 6942),
 • oděvy odolné proti žáru a ohni (ČSN EN 11611, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN 1486, ČSN EN ISO 14116),
 • oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé) (ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 14058, ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 14058, ČSN EN 14360, ČSN EN ISO 15027-1),
 • oděvy na ochranu před ionizujícím zářením (ČSN EN 1073-1,2),
 • oděvy prachotěsné (ČSN EN 14605+A1, ČSN EN ISO 13982-1, ČSN EN 13034+A1),
 • oděvy plynotěsné (ČSN EN 943, ČSN EN 14126),
 • oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.) (ČSN EN ISO 20471),
 • potápěčské oděvy,
 • ochranné přikrývky.

Pozn.: Osobní ochranné prostředky pro ochranu před utonutím (záchranné plovací vesty) naleznete pod pojmem OOPP pro ochranu trupu a břicha.


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží, rukou a pokožky, ochranu před nepříznivým počasím, použití výstražných oděvů, bezpečnostních pásů, postrojů a lan.


1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.


2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.


3. Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

 • práce při vykosťování a řezání masa,
 • práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.


4. Kožené zástěry:

 • svařovací práce,
 • kovářské práce,
 • slévačské práce.


5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

 • práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí.


6. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

 • práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

Tzn. zejména v podmínkách, kdy vlivem snížené viditelnosti může dojít ke zranění osob. Riziko tohoto druhu se může vyskytovat večer nebo v noci, ale také v mlze, prachu nebo v podmínkách, kdy se na pracovišti vyskytují pracovníci různých dodavatelů, pohybují se tam stavební stroje a je nezbytné zřetelné odlišení pracovníků.


7. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů

 • práce na lešeních a konstrukcích,
 • práce při montáži stavebních prefabrikátů.
 • práce na stožárech.


8. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

 • práce v kabinách výškových jeřábů,
 • práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích,
 • práce ve vysokých částech vrtných věží,
 • práce v šachtách a stokách.

9. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

 • práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,
 • práce při vydělávání kůží,
 • práce ve vlhkém prostředí,
 • čisticí a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,
 • práce s ionizujícím zářením.


[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/