Porucha

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Defekt (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Narušení funkce nebo poškození zařízení, které má za následek zastavení nebo omezení jeho provovzu. Bývá odlišena od havárie rozsahem poškození a výší vzniklé škody. [1]
  2. Událost, při které součást nebo systém pracuje mimo jejich dovolených provozních mezí. Zdroj: CEOC
  3. Ukončení schopnosti objektu vykonávat požadovanou funkci. Pozn.1: Po poruše je objekt v poruchovém stavu, který může být úplný nebo částečný. Pozn. 2: „Porucha“ je jev, na rozdíl od „poruchového stavu“, což je stav.[2]
  4. Událost, vzniklá v souvislosti s činností podnikatelského subjektu, která způsobila zastavení nebo omezení provozu právě v místě, kde k události došlo a vzniklá škoda zřejmě přesahuje 100 000,- Kč.
  5. Každá závada v technologickém provozu, která přináší nebezpečí pro pracující nebo vlastní výrobu. Porucha může proběhnout i bez přímých škod na zdraví, výrobních prostředcích nebo materiálu, ale může dojít k dílčímu ohrožení zdraví.
  6. Bývá odlišena od havárie rozsahem poškození a výší vzniklé škody.

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Porucha - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Breakdown Beschädigung (e) Défaillance (f)