Dosah končetiny

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 6. 2014, 13:48, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Prostor v okolí kteréhokoliv bodu na ploše, kde lidé obvykle stojí nebo se pohybují sahající do vzdálenosti kam může člověk sám dosáhnout končetinou v kterémkoli směru.[1]
 2. Dosahy končetin – dosahy horních a dolních končetin při práci vsedě se upravují v souladu s údaji uvedenými v tabulkách a odpovídajících obrázcích.

Tabulka č. 1 Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě

Dosahy.JPG

Pohybová oblast na obrázku č. 1 (pro 5.percentil) je vymezena lichoběžníkem. V praxi se dosahy horních končetin odvozují od výšky lokte.

Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě

Rozsahy2.JPG
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě i vstoje

Rozsahy3.JPG

Vysvětlivky: oblast A - časté (20 až 40x za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby

oblast B - pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy, mírné předklánění, pohyb do stran

oblast C – maximální dosah, méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu

Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje

Rozsahy4.JPG

Vysvětlivky: A - optimální dosah B - přijatelný dosah C - nepřijatelné pro časté pohyby

Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Dosahy horních končetin při práci vsedě a vstoje jsou upraveny v NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8 dle výše uvedených obrázků.DOSAHY HORNÍCH KONČETIN K NEBEZPEČNÝM MÍSTŮM

Dosah dolu.JPG

K obrázku se vztahuje graf

Graf.JPG

- Závislost dosahu směrem vzhůru (v) na tělesné výšce postavy (h) (informativně)Dosah přes zábranu

Dosah pres.JPG
Použití tabulky 1 umožňuje stanovení výšky zábrany (b), je-li známá výška nebezpečného místa (a) a vodorovná vzdálenost od zábrany (c). PŘÍKLAD : Stanovit výšku zábrany.

          Zjištěné údaje: výška (a) = 1600 mm; vzdálenost (c) = 1000 mm 

Z tabulky č.1: odečteme potřebnou výšku pevné zábrany (b): 1200 mm. Aby instalovaná zábrana zabránila dosahu horní končetiny do nebezpečného místa nesmí být tato zábrana nižší než jak byla stanovena, tj. 1200 mm.


Tab stanoveni.JPG


Zábrany nižší jak 1000 mm nejsou v tabulce uváděny, protože dostatečně neomezují pohyb těla
[2]

Reference

 1. ČSN 33 0050-826}
 2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Dosah končetiny - (Diskuse k heslu)